Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
email:lisrec@lisrec.com

Konference GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU

Mezinárodní konference k tématu životní prostředí v ČR„Globální změny životního prostředí a jejich dopady“

Dne 21.11.2019 proběhla v historických prostorách PSP ČR v Praze pod záštitou p. Richarda Brabce, ministra životního prostředí mezinárodní  konference s názvem “Globální změny životního prostředí a jejich dopady“. Konferenci pořádal a moderoval Stanislav Berkovec, poslanec PS PČR. 

Spoluorganizátorem konference, probíhající ve třech panelech  „Voda - strategická surovina“,   „Odpady a jejich využití“, „Elektromobilita, vodíkový pohon“ byl Nadační fond LISREC s výraznou pomocí jednotlivých členů Rotary International z celého světa.

Vystupující během jednodenní konference věnovali pozornost různým aspektům lidské činnosti, mající dopad na životní prostředí, včetně prezentace názorů, jak problémům čelit.  
 

 

Konference byla zahájena video vystoupením Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR, a úvodními vystoupeními J.E. p. Daniela Martina Merona, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR a J.E. p. Tomáše Podivínského, mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR ve Spolkové republice Německo a  bývalého ministra životního prostředí. Úvodní část konference byla zakončena přednáškou Prof. RNDr. Bedřicha Moldana CSc., bývalého ministra životního prostředí ČR a senátora na téma: „ Zmírňování příčin a dopadů globálních změn klimatu“.

Ve třech panelech konference se vystupující zaměřili v sekci „Voda - strategická surovina“ na problematiku zdrojů vody a její ochranu z hlediska kvality (přednášející: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Botanický ústav Akademie věd ČR), dopady klimatu na vodní zdroje, koncept chytré krajiny; řešení a návrhy (přednášející: doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze), technologii čistíren odpadních vod pro 3. tisíciletí (Ing. Ivan Bidenko CSc. - ENVIROTECH s.r.o.),úpravy vody a alternativní způsoby zásobování ( Petr Hajný, ředitel společnosti HUTIRA VISION). 

 

V druhém panelu nazvaném „Odpady a jejich využití“ byli účastníci konference seznámeni se slovenskými zkušenostmi zapojování mladé generace do sběru, třídění a využití odpadu (přednášející: Monika KočiováM.A., guvernérka DRR (DistrictRotaractRepresentative), s rakouskými zkušenostmi v této oblasti ve své přednášce „17 cílů udržitelného rozvoje“ seznámil p. Stefan Petters, (ChairmanofCarbotopiaSyndicate and guo - Business DevelopmentConsult, International InnovationMediation), Rotary Club Klosterneuburg, s problematiku nakládání s obaly seznámil Jan Bláha ze společnosti ECOBACK a.s. a výroby biometanu z obnovitelných zdrojů se týkala přednáška Martina Schwarze ze společnosti EBV Solutions, s.r.o.

 

Shrnujícím vystoupením Jiřího Bažanta, zakladatele Nadačního fondu LISREC, o cílech a zaměření fondu v oblasti získávání energií a surovin zpracováním různých druhů odpadů byl ukončen druhý panel konference.

 

Současnost a budoucnost alternativních pohonů se zaměřením na německou koncepci upřednostňování vodíkového pohonu v SRN  ve třetím panelu „Elektromobilita, vodíkový pohon“ přiblížil Tomáš Podivínský, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR ve Spolkové republice Německo a bývalý ministr životního prostředí. S vývojovými trendy vodíkové mobility seznámil účastníky doc. Ing. Aleš Doucek, Ph.D. (Ústav jaderného výzkumu - Řež u Prahy), s bezemisními technologiemi Ing. Zdeněk Vomočil ze společnosti Cilinders Holding. Dopravní bezpečností elektromobility z pohledu větší dynamiky vozidel se zabýval doc. pplk. Mgr. Jindřich Komárek Ph.D. z Policejní akademie Praha. O současnosti a budoucnosti výstavby sítě dobíjecích stanic promluvil představitel divize ESCO skupiny ČEZ Ing. Lubomír Myslík, o zkušenostech s elektromobilem v běžném provozu i na závodech  Jiří Hladík -  účastník FIA E - RallyChampionship,  PROTECH s.r.o. Součástí bloku „Elektromobilita, vodíkový pohon“ byla i prezentace elektromobilů  a vozů s vodíkovým pohonem značek Renault, Toyota, Fiat, Selvo, ÚJV Řež.  S velkou a podrobnou ústní a obrazovou prezentací elektromobilů zn. Renault vystoupila pí Kateřina Vaněčková, ředitelka prodeje firemní klientele s  poskytnutím detailních informací o jednotlivých modelech této značky  se zaměřením na model ZOE.

Mezinárodní konference za účasti českých vládních představitelů, řady velvyslanců, dalších členů diplomatického sboru, českých předních odborníků v uvedených oblastech, odborné veřejnosti, podnikatelské komunity a médií byla prvá svého druhu v ČR. Účast v počtu 85 osob z ČR i zahraničí přispěla k širšímu povědomí o jednom z důležitých aspektů života na naší planetě i výzvám, kterým v bližší i vzdálenější perspektivě bude nutno společně čelit. 

Organizátoři konference toto cestou děkují všem účastníkům, pořadatelům, partnerům, vystupujícím a médiím, kteří byli součástí tohoto projektu. Zvláštní poděkování patří autorům zdravice zaslané konferenci Rotary Int. (WASH) z USA. 

22.11.2019