Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
email:lisrec@lisrec.com

O nadačním fondu

Zakladatelé nadačního fondu

 

 
Jiří Bažant Petr Sýkora   Lenka Kořenářová

 

Nadační fond Lisrec byl založen za veřejně prospěšným účelem s posláním ekologického zpracování všech druhů odpadů, jejich likvidace, recyklace a dalšího využití. Zároveň ve prospěch životního prostředí na planetě a to zejména:

 

  • Podpora rozvoje, výzkumu a propagace recyklačních technologií zaměřených na zpracování, likvidaci a dalšího využití odpadu. Případně dalších inovativních technologií využívajících odpady nebo produkty z nich.
  • Podpora organizovaného sběru odpadů a jejich likvidace 
  • Edukační činnost v oblasti likvidace odpadů, recyklace, vliv na životní prostředí včetně vlivu na člověka, podpora výroby edukačních materiálů včetně audiovizuálních.
  • Podpora mediálních kanálů se zaměřením na ekologii a využití recyklačních technologií. Podpora dalších činností směřujících k širokému zapojení populace v rámci ekologie a recyklace odpadů.
  • Podpora rozvoje a realizace edukačních center se zaměřením na ekologii, recyklaci odpadů, jejich nebezpečí, zpracování a využití.
  • Podpora realizace recyklačních technologií a kombinace s dalšími technologiemi a službami, prospěšnými pro danou lokalitu, s případnou návazností na vznik nových pracovních míst nebo služeb.

 

Naší filozofií je maximální využití všech energií a produktů, které vznikají při recyklaci odpadů například pomocí pyrolyzní technologie.
Zároveň v kombinací s dalšími technologiemi přinášíme v dané lokalitě maximální užitek ze zpracování odpadů. Podporujeme místní podnikání a vznik nových pracovních míst a služeb.

 

V lokalitách, kde je velká ekologická zátěž (převážně plasty), jsou velice často nedostupné nebo nepravidelné dodávky elektrické energie. To vylučuje další rozvoj podnikání a rozvoje menších výrobních provozů a služeb. To se dále projevuje na infrastruktuře regionu, celkové zaměstnanosti a životní úrovni a vzdělání obyvatelstva.

 

  

 

Díky Nadačnímu fondu Lisrec a zapojení široké veřejnosti do projektů dokážeme společnými silami realizovat i finančně náročné projekty, které by jinak nemohly vzniknout....  (Chci se zapojit)

 

Vybudováním recyklačních linek v regionu, kde je třeba řešit problém s odpady zásadně snížíme ekologickou zátěž, omezíme nebezpečí vzniku nemocí a epidemií způsobených záplavami díky ucpané kanalizaci plasty a dalšími odpady. Zároveň zabráníme kontaminaci povrchových a spodních vod a snížíme znečistění moří do kterých se vlévají řeky z postižených regionů.

Provoz recyklační technologie zároveň zajistí energie potřebné pro vznik nových firem, výrobních provozů, a bude motivovat místní komunitu do sběru a využití odpadů.

 

Kdo, když ne my -  Kdy, když ne teď