Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
email:lisrec@lisrec.com

10 základních bodů

1.    Dostali jsme planetu čistou a je naší povinností ji předat našim potomkům ve stejném stavu

2.    Uklízet planetu tam, kde je to nejvíce zapotřebí, podporovat a organizovat pracovní skupiny, vytvářet vhodné podmínky a zázemí.

3.    Aktivně se podílet na likvidaci a recyklaci odpadů, záchraně a obnově ekosystému planety, výsadby stromů a ochrany biodiverzity.

4.    Vytvořit silnou platformu, která bude moct realizovat ekologické projekty

5.    Realizovat síť recyklačních center odpadů, s následným využitím získaných energií a surovin na rozvoj regionu, vznik nových služeb a pracovních míst. Vhodně propojovat dostupné technologie.

6.    Zapojit do projektu mladou generaci v globálním měřítku. Oslovit širokou veřejnost, spolupracovat, vzdělávat a motivovat. Umožnit všem se zapojit formou finančního daru, nápady, vlastní technologií, spoluprací, nákupem podporovaného zboží a služeb, nemovitostí, specializací v oboru, vlastní aktivitou, sdílením na sociálních sítích a podobně…

7.    Dát možnost všem členům, kteří se chtějí aktivně zapojit a splňují podmínky, provozovat nově vzniklé služby, rekreační a školící zařízení a další provozy pod značkou Lisrec. Podporovat tyto členy a umožnit jim postavit si na tom vlastní existenci, odbornost a společenské postavení.

8.    Rozvíjet projekt jako živý organizmus, který se samovolně šíří, financuje a roste.

9.    Podporovat inovativní projekty a výzkum. Ty nejlepší nápady a myšlenky získané ze sítě soustředit v Inkubátoru nápadů. Vyhodnotit je, připravit a postupně realizovat.

10.    Nadační fond Lisrec je APOLITICKÝ, jsme otevřeni každému, kdo chce s námi spolupracovat. V každé zemi RESPEKTUJEME místní zvyky a spolupracujeme s místní samosprávou. Jde nám o REALIZACI ekologických řešení, podporu rozvoje regionu, vznik nových pracovních míst a služeb.