Vyberte stránku

Stavební systém

Stavební systém LISREC se skládá pouhým zasouváním konstrukčních prvků do sebe. Nejsou potřeba žádná lepidla a jiné hmoty, které zvyšují náklady a prodlužují dobu výstavby. Doba realizace se tak zkracuje na dny až týdny.
Montáž celého systému zvládne středně šikovný stavebník za pomoci rodiny nebo kamarádů. Systém je navržen tak, aby automaticky hlídal veškeré roviny a úhly. Nelze tak postavit křivou zeď nebo jí udělat kratší, než je plánováno.
Koncept je navržen tak, aby bylo možné v základní verzi okamžitě bydlet. Veškeré povrchy jsou čisté a hladké. Případné další designové úpravy nechat na později podle finančních možností stavebníka.

Struktura povrchu z originální hmoty

Úpravy vnitřních povrchů lze provést pomocí sádrokartonových desek, kde se navíc ušetří na ocelových profilech. Desky se pouze našroubují na dokonale rovné zdi a začistí sádrovým tmelem.
Je možné také použít klasické lepidlo s perlinkou a finálně upravit štukovou omítkou. Vše se nakonec vymaluje.
Veškeré rozvody elektřiny a vody jsou řešeny v průběhu výstavby, kdy se vedou technickou mezerou a pouze se prostrčí skrze otvory v místě, kde mají být finálně zapojeny.

Lisrec není jen stavební systém. Je to styl života, který umožní lidem také částečnou potravinovou soběstačnost. Možnost pěstovat potraviny přímo na fasádě plus recyklovat bioodpad, výrobu a využití dostupných čistých energií, hospodaření s vodou a využití geotermální energie na ohřev domu…

 1. povrchová úprava řešená nanesením lepidla a perlinky, zakončená štukovou omítkou
 2. rozvody vody a odpadu
 3. konstrukční rozpěra s otvory pro vedení elektrických rozvodů, datových kabelů, vody a odpadu
 4. vnější strana obvodové nosné zdi
 5. technická mezera pro rozvody vyplněná sypkou tepelnou izolací
 6. konstrukční rozpěra
 7. horizontální rozvody vody
 8. horizontální rozvody odpadu
 9. vertikální rozvody elektřiny a datových kabelů
 10. povrchová úprava řešená sádrokartonovými deskami bez nutnosti použití ocelových profilů
 1. drážka pro zasunutí čepu, díky těmto spojům je dosažena vysoká pevnost spoje a maximální vertikální a horizontální přesnost
 2. tvar jednotlivých modulů zabraňuje pronikání stříkající vody do konstrukce a únikům tepla
 3. horizontální nosné konstrukce jsou tvořeny dřevěnými KVH hranoly a jsou pevně mechanicky připevněny na nosné zdi
 4. spojovací čep
 5. jednotlivé stavební prvky na sebe navazují s milimetrovou přesností
partner1 bod 2 bod 3
 1. výměnný box na substrát z vermikompostu, pro pěstování okrasných rostlin a potravin na fasádě
 2. upevňovací fasádní prvky, které se dají jednoduše sundat a otvory uzavřít záslepkami
 3. konstrukční rozpěra s otvory pro vedení elektrických rozvodů, datových kabelů, vody a odpadu

Složení a vlastnosti

Stavební systém

Unikátní stavební systém Lisrec vyrobený z recyklovaného zdravotně nezávadného polymeru, písku, recyklovaného skla a dalších složek

Složení

Hmota, ze které jsou vyrobeny stavební a konstrukční prvky LISREC je složena z 80 % z písku, drceného recyklovaného skla, recyklovaného a vyčištěného polyethylenu (PE), pigmentu a UV stabilizátorů

Polyethylen

Mezi jeho největší výhody patří bezesporu zdravotní nezávadnost a vynikající odolnost. V běžném životě na něj nejčastěji narazíte ve formě obalového materiálu, nebo plastových výrobků v domácnosti. Vyrábí se z něj smrštitelné fólie, potravinové obaly, textilní vlákna, nejrůznější hračky, sáčky (mikroten). Polyethylen je odolný proti působení rozpouštědel a většiny chemikálií. Při hoření neuvolňuje nebezpečné látky.

100% ÚSPĚŠNOST RECYKLACE PLASTU

Běžná recyklace plastů je závislá na čistotě recyklátu. V případě, že je plast složený z více barevných složek (potisky, barevné vrstvy a podobně) se tento plast nerecykluje a končí na skládkách nebo spalovnách. Díky tomuto omezení je běžná úspěšnost recyklace do 30 %. Pro naše účely nám barevné kombinace nevadí a recyklujeme ve 100%.

Fyzikální vlastnosti recyklátu

Lisrec Beton C30/37
Objemová hmotnost 650 kg/m3 <2300 kg/m3
Pevnost v tlaku 29 MPa 31 MPa
Střední pevnost v ohybu 14,6 MPa 3 MPa
Nasákavost 0 % 7 %
Mrazuvzdornost 1 0,8
Odolnost proti působení vody a CHRL po 50 cyklech 4 g/m2 250 g/m2

Zateplení

Klasické zateplovací systémy budov jsou zpravidla měkké a hrozí u nich nebezpečí mechanického poškození a ztráty tepelně izolačních vlastností, včetně odolnosti proti povětrnostním vlivům. Zateplení u systému LISREC je řešeno využitím technické mezery v konstrukci. Jakmile jsou v technické mezeře položeny veškeré plánované sítě (elektřina, data, voda, odpady a podobně), lze tento prostor vyplnit sypkou tepelnou izolací podle klimatické oblasti, ve které se budova nachází. Je tak možné vyplnit prostor tepelnou izolací, pískem nebo nechat prostor prázdný. Izolační vrstva je tak 100 % chráněna před vlivem okolního prostředí. Tímto jednoduchým způsobem je stavebník schopen jednoduše a levně zateplit celý dům vlastními silami.

Odolnost

Materiál, ze kterého je stavební systém vyroben odolává kyselinám a dalším agresivním látkám. Je nenasákavý, velice houževnatý a nesnadno hořlavý. Při testu působení plamene 1200°C vykazuje samozhášivý efekt. Samotný polyethylen při hoření neuvolňuje nebezpečné látky. Tato kombinace s pískem dává materiálu neobyčejnou odolnost proti nárazům a mechanickému namáhání. Je odolný proti působení vlhkosti a vegetaci. To umožňuje pěstování rostlin, včetně zeleniny přímo na konstrukčních fasádních prvcích bez nebezpečí poškození stavby.

Konfigurátor

Pomocí konfigurátoru si stavebník bude moct navrhnout dům podle sebe. Zobrazení bude ve 3D s možností exportu. Všechny základní technické parametry jako je statika a podobně bude hlídat konfigurátor nastavený podle výsledků certifikačních zkoušek.

Pomocí programu bude přesně vědět přesné délky kabelů, dalších rozvodů, rozpis materiálu a náklady na pořízení celého systému do posledního stavebního dílu. Výstupy z konfigurátoru bude moct předat svému autorizovanému projektantovi nebo architektovi. Případně využije služeb partnerů Lisrec.

Katalog

Nejlepší projekty s hotovou dokumentací budou nahrány do katalogu, odkud si je ostatní budou moct za symbolický poplatek stáhnout. Zároveň tak šikovní ,,projektanti,, získají i příjem ze stažených projektů.
Všichni se tak budou inspirovat v rámci návrhů vlastního bydlení.

Jediná svého druhu na světě. Vše co se postaví lze realizovat ve skutečnosti.

Stavebnice Lisrec

Všechny prvky stavebnice jsou provedeny v měřítku 1:10. Jejich tvar je totožný s originálními stavebními prvky systému Lisrec. Stavebnice se skládá stejně jako při reálné výstavbě.

Stavebnice je vhodná pro:

 • Budoucí svépomocné stavebníky – Možnost zapojení celé rodiny.
 • Zhmotní si své sny a zároveň se proškolí v postupu sestavování konstrukce. Mohou si vyzkoušet řadu variant, než se rozhodnou pro definitivní a nakoupí si komponenty ve skutečné velikosti.
 • Děti – staví si skutečné zmenšené domy, tj. konstrukce, ne nereálné hračky. Získávají k systému pozitivní vztah, kreativitu a důvěru. Mohou si zhmotit své představy. Až budou velké, tak budou stavět tímto systémem to, co si vysnili.
 • Architekty a projektanty – můžou si zkoušet své představy. Lepší než 3D vizualizace na PC. Mohou klientovi nabídnout projekt, na který si lze sáhnout
 • Studenty – jako školní pomůcka
 • Kreativce – mohou plně využít své schopnosti a realizovat je pak ve velkém
 • Modeláře a kutily – ideální platforma pro realizaci jejich projektů

Financování a investování

Projekt LISREC je velká skládačka složená z jednotlivých stavebních kamenů – vzájemně se doplňujících projektů a lidí, kteří na nich spolupracují různou formou zapojení. Jednotlivé kameny se dají zakoupit.


InvestovatCelý projekt Lisrec je postaven na čtyřech základních pilířích: STAVBAPOTRAVINYENERGIEVODA
Každý z nich je financován formou mikroplateb – prodejem stavebních kamenů LISREC, vlastní komerční činností, výrobou, provozováním všech technologií a služeb spadajících pod daný pilíř. Ze získaných prostředků se financují jednotlivé projekty, které zapadají do konceptu LISREC.

Každý se může zapojit podle svých možností, formou mikroplateb již od 2 USD nebo jako PARTNER. Zakoupením stavebních kamenů Lisrec tak má možnost získat finanční odměnu na konci každého účetního období a podílet se na hospodářském výsledku.

test

Připravujeme

Energetická soběstačnost

 • Vytápění - ohřev
 • Chlazení - větrání
 • Čerpání vody
 • Akumulace získaných energií a jejich následné využití
 • Elektrická soběstačnost
 • Alternativní zdroje energie
 • Tepelné izolace
 • Podpora a využití nových technologií

Připravujeme

Potravinová soběstačnost

 • Pěstování potravin na fasádě
 • Aquaponie – ryby + zelenina
 • Vermikompostování
 • Výstavba a prodej vermi reaktorů
 • Výkup substrátu a jeho další využití
 • Distribuce substrátu – produkt
 • Lisované Bio bloky pro pěstování
 • Výroba a prodej bio hnojiv
 • Podpora a využití nových druhů potravinových surovin
 • Budování služeb v oblasti gastro
 • Podpora a využití nových technologií

Připravujeme

Hospodaření s vodou

 • Zdroje a výroba pitné vody
 • Čištění vody
 • Hospodaření s vodou
 • Čerpání vody
 • Akumulace vody
 • Využití šedé vody
 • Podpora a využití nových technologií