Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
email:lisrec@lisrec.com

Vize

Velké nebezpečí představuje koncentrace odpadů na jednom místě. Například ve formě skládek.  Odpady obsahují spoustu chemických látek a látek, které jsou rozpustné ve vodě (kyseliny, zásady, organické látky a jiné). Výluhy z odpadů mají mít vliv na znečištění vod jak povrchových (řeky, potoky, rybníky a přehrady, tak podzemních (prameny a studny). Metoda skládek není řešení problému, ale jen oddálení v čase, které může vyústit v ekologickou katastrofu.

Od 50. let do roku 2015 se vyrobilo 8,3 miliardy tun plastu. Pouze 9% veškerého plastového odpadu bylo recyklováno a dalších 12% se spálilo. Z toho vyplývá, že téměř 80% - téměř 6,3 miliardy tun - se proměnilo v odpady, odsouzené k věčnosti jako skládka, odpadky nebo znečisťují oceány.

Plasty v oceánech každoročně zabíjí asi 1 milion mořských ptáků, 100 000 mořských savců a neocenitelný počet ryb.

Znečištění z plastů je stále na vzestupu. V roce 2016 bylo celosvětově prodáno 480 miliard plastových lahví. Do roku 2021 bude toto číslo téměř 540 miliard.

Objem plastového odpadu ve světových oceánech se v současné době odhaduje na 150 milionů tun a každoročně se k tomu přidává necelých osm milionů tun.

 

 

Pokud budou současné trendy pokračovat, množství plastů, které se dostává do oceánu, se zvýší na jeden kamion každou minutu dnes a na jeden kamion každých 15 sekund v roce 2050, kdy bude plastový odpad doslova převyšovat všechny ryby v oceánu.

 

Plasty jsou biologicky nerozložitelné a ničí životní prostředí.

Mikroplasty v pitné vodě mohou ovlivnit 7,7 miliardy lidí na světě. Nedávné studie zjistily mikroplasty v 15 německých minerálních vodách, 16 vodách z Jižní Afriky a 18 italských nealkoholických nápojích.

Je známo, že korýši, jako jsou ústřice a mušle, obsahují mikroplasty, a mikroplastová vlákna a částice byly nalezeny ve střevech ryb prodávaných na trzích po celém světě. 

 

Poslední studie ukazují že…

Náhrady plastových pytlů generují větší uhlíkové znečištění

Kompostovatelné plastové sáčky se nemohou rozkládat na skládkách ani v přírodě a musí být odděleny a taveny v průmyslových zařízeních. Většina bioplastů je stejné ekologické nebezpečí a generuje vyšší produkci uhlíku.

K výrobě a přesunu skleněných lahví se využívá téměř pětkrát více energie.

Mnoho lidí považuje produkci papírových sáčků za zelenější volbu, ale ta produkuje více znečištění ovzduší než výroba plastových pytlů.

 

Lisrec nadační fond si dal za cíl :

  • Podpora vývoje recyklačních technologií a jejich rozšíření ve světě, zejména v regionech, kde je největší koncentrace odpadů.
  • Podpora netradičních spojení inovativních recyklačních technologií v kombinaci s jinými technologiemi prospěšnými v dané lokalitě ... (více informací)
  • Podpora dalších čiností směřujících k likvidaci odpadů, jako například: organizace a podpora sběru odpadů, budování center a vytváření nových pracovních míst směřujících k likvidaci odpadů a následného využívání produktů a energií získaných z provozování recyklačních technologií k dalším službám a výrobě...
  • Využití inovativních technologií k obnově ekologické rovnováhy, regenerace půdy a vegetace. Využití technologií k čistění vzduchu, vody a její získávání.
  • Jednání se zástupci vlád a místní samosprávy o podpoře a spolupráci
  • Edukace o vlivu plastů a dalších odpadů na ekologický systém a zdraví člověka, spolupráce s dalšími organizacemi. Podpora a realizace edukačních center.
  • Podpora dalších forem vedoucích k širokému zapojení populace do recyklování a likvidace odpadu

 

Vybudováním sítě center s recyklačními technologiemi omezíme množství plastů a dalších odpadů, které vedou k nebezpečné kontaminaci půdy, spodních a povrchových vod a také znečistění oceánů. Zároveň vytvoříme i nové služby a pracovní místa v regionu :-)